Partnerek

  • BCE Korrupciókutató-központ fő célja gazdaság-szociológiai kutatások folytatása a közpénzügyek, kormányzati hatékonyság, járadékvadászat és korrupció témaköreiben.
  • A NOSZA Egyesület a civil nonprofit szektor jogi környezetének fejlesztésén dolgozik, ennek érdekében indította el többek között jogalkotás figyelő programját.
  • A Társaság a Szabadságjogokért fő célja az alapvető jogok és jogelvek érvényesítése, ezen belül a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelme. Fórumot, tanácsadást, jogsegélyszolgálatot biztosít közérdekű adatok kikérését vagy személyes adatokat érintő ügyekben.
  • A Transparency International nemzetközi korrupcióellenes szervezet, melynek célja átlátható és számonkérhető viszonyok megteremtése a közpénzek elköltése során. A TI munkamódszere a pozitív hozzáállású együttműködés a köz-, az üzleti és a civil szféra legszélesebb körével. Magyarországon 2006 vége óta, önkéntes civil kezdeményezés hatására működik TI tagozat.
  • A “Civilek a korrupció ellen” (Civil society against corruption) a  román Tudományos Társaság kezdeményezésére jött létre, hogy összegyűjtse a régióban indított civil mozgalmak tapasztalatait és növelje az ilyen kezdeményezések ismertségét. Hozzánk hasonlóan abból indulnak ki, hogy amíg nincs erős civil mozgalom, addig nem lehet átláthatóságra szorítani a kormányokat.


Az oldalt ingyen fejleszti és karbantartja:
Future Office Network