Statisztikai hivatalok a világhálón - 2011

STATISZTIKAI HIVATALOK A VILÁGHÁLÓN

Összehasonlító elemzés hat ország statisztikai hivatalának internetes adatközléséről – 2011

A modern társadalmak hatékony működésének egyik alapvető feltétele, hogy a társadalom minden tagja számára elérhetőek legyenek az önálló véleményformáláshoz és döntéshez szükséges hiteles információk. Ebben rendkívül fontos szerepet játszanak az egyes országokban működő statisztikai hivatalok, hiszen e szervezetek munkája révén olyan, a társadalmi és gazdasági élet több területét felölelő adatok és mutatók válnak elérhetővé, amelyek a társadalmak tagjai számára fontos hátteret jelentenek és elengedhetetlen feltételei a közügyekről szóló diskurzusoknak. Mindemellett a statisztikai hivatalok által kalkulált és publikált mérőszámok különös jelentőséggel bírnak a kormányzati tevékenységek átláthatósága, ellenőrizhetősége szempontjából is.

A statisztikai hivatalok adatközlése iránt támasztott elvárások az imént említettek mellett napjaink modern kommunikációs formái és lehetőségei kapcsán gyökeresen megváltoztak. Az érdeklődő állampolgárok, kutatók otthonról vagy saját irodájukból az interneten keresztül veszik fel a kapcsolatot a statisztikai intézményekkel. Az állampolgárok az (aktív) információs szabadság jegyében feltételezik, mi több, elvárják, hogy a hivatalok honlapjain keresztül gyorsan hozzájuthassanak a keresett adatokhoz, azoknak a hivataloktól való kikérése nélkül.

Az elemzés fő célja megvizsgálni, hogy különböző történelmi és kulturális hátterű országok statisztikai hivatalai egymáshoz képest milyen módon követik a fenti igényeket, és az egyes statisztikai hivatalok az adatok elérhetősége, sokfélesége, részletessége, frissessége szempontjából milyen adatközlési gyakorlatot tartanak szem előtt.

További érdekes aspektusa a statisztikai hivatalok működésének a közölt adatsorok időbeli hosszának alakulása és az adatközlések gyakorisága. Ezek ugyanis döntő mértékben befolyásolják az elemzések, modellezések, becslések megalapozottságát és elősegítik a jelenlegi eredmények pontosabb interpretációját.

Az elemzés során csak egy gazdasági mutató, a GDP nagyságára és alakulására vonatkozó adatok közlésének gyakorlatát tekintjük át.

Elemzés:  Statisztikai hivatalok a világhálón (doc)

Az adatbázist összeállította és elemezte:  Hajdu Miklós (ELTE, GVI)

Kutatásvezető: Tóth István János

A kutatás kiinduló adatbázisa (xls),  az AI indikátor adatbázisa (zip), az elemzés spss syntax file-ja (zip), az AI-GDP adatok (xls)

Feltöltés ideje: 2011. október 10.Az oldalt ingyen fejleszti és karbantartja:
Future Office Network