adattár: V3 adóbevételek

Az adóterhelés országok közötti összehasonlítását számos tényező bonyolítja. (1) Egyrészt az “adó” fogalmát érdemes tisztázni, így számos határeset kiszűrhető. Például a tőkefedezeti nyugdíjrendszer részére fizetett járulék nem jelenik meg a hivatalos elszámolásokban, miközben az adófizető azt befizeti. A benzin jövedéki adójának egy része ugyanakkor nem tekinthető adónak, hanem díjfizetésnek, hiszen arányos az úthasználattal. (2) E korrekciók után szét kell választani a kormányzat által és a privát szektor által fizetett adókat. Konzisztens módon a GDP-t is, mint viszonyítási alapot, szét kell bontani kormányzati és privát részre. (3) Mivel a gazdasági ciklus mind a GDP összetevőit, mind az adóbevételeket érinti, azonban e két tényezőt nem arányos mértékben, ezért ennek hatásával is érdemes korrigálni. (4) A kormányzat és a privát szektor szétválasztásának lehet egy alternatív megközelítése is, amelyben az állami alkalmazottak és a transzferekből élők fogyasztása (és ennek adóterhe) kikerül a “szűken vett” privát szektorból. Az alábbi idősorok a hivatalos adatok mellett bemutatja, hogy a fentemlített négy lépés hatására milyen alternatív, összevethetőséget javító mutatók képezhetők Magyaroszág, Lengyelország és Szlovákia esetében.

Adatok: V3_adatok [xls]

Felelős: P.Kiss Gábor   p.kiss.gabor [et] gmail.comAz oldalt ingyen fejleszti és karbantartja:
Future Office Network