ÁâĂÉÉ@â×ââ@×ÖŮă@ĆÉÓĹ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ASCII SPSS PORT FILE 00000-0000-0000-0000--------------------!3#))0303300/240&),%00000000000000000000 0200002'220'&)3000#0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrst uvwxyz .<(+0&[]!$*);^-/|,%_>?`:#@'="000000~000000000000000000000{}\0000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000SPSSPORTA8/201007286/225 8291K/PASW Statistics 18.045/5B/725/3/NEV1/25/0/1/25/0/C1/ 70/5/ETI095/8/2/5/8/2 /80/C1/ 70/5/ETI105/8/2/5/8/2/80/C1/ 70/8/INTTIPUS5/8/2/5/8/2/C1/ 70/7/ETI09105/ 8/2/5/8/2/89/C1/ D1/8/INTTIPUS2/1/17/minisztérium, országos határkörű int.2/F/há ttérintézményD1/7/ETI09103/-1/7/romlott0/D/nem változott1/6/javultFG/Alkotmánybí róság28.IR/20.NC/1/-1/10/Államadósságkezelő Központ Zrt1S.OI/1S.OI/1/0/1I/Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat2Q.83/2O.99/1/-1/J/Állami Számvevőszék 24.L9/1S.OI/1/-1/P/Egészségügyi Minisztérium1B.5C/1H.1O/1/1/1I/Földművelésügyi é s Vidékfejlesztési Minisztérium2S.76/1H.1O/1/-1/N/Honvédelmi Minisztérium20.NC/2 A.HL/1/1/18/Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium20.NC/20.NC/1/0/J/Igazságügyi Hivatal20.NC/1Q.PO/1/-1/1O/Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Közpon t1K.TC/1J.0I/1/-1/1A/Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium17.7F/19.6I/1/1/25/ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala32.4O/32.4O/1/0 /1L/Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium1D.46/1D.46/1/0/T/Központ i Statisztikai Hivatal32.4O/34.3I/1/1/R/Köztársasági Elnöki Hivatal24.L9/1Q.PO/1 /-1/I/Külügyminisztérium2G.E3/2A.HL/1/-1/I/Legfelsőbb Bíróság26.K3/20.NC/1/-1/H/ Legfőbb Ügyészség1K.TC/1O.R/1/1/10/Magyar Állami Földtani Intézet2I.CR/2K.BL/1/1 /K/Magyar Államkincstár2K.BL/1Q.PO/1/-1/17/Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2E.F9/28.IR/1/-1/1B/Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1B.5C/24.L9/1/1/J/M agyar Nemzeti Bank1H.1O/1M.S6/1/1/J/Magyar Országgyűlés1J.0I/1D.46/1/-1/G/Magyar Rádió Zrt1O.R/1Q.PO/1/1/P/Magyar Szabadalmi Hivatal30.6/30.6/1/0/Q/Magyar Tudom ányos Akadémia2A.HL/2A.HL/1/0/N/Miniszterelnöki Hivatal28.IR/2C.GF/1/1/H/MTV Köz alapítványT.C9/T.C9/1/0/1F/Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium15.8L/17 .7F/1/1/N/Nemzeti Kulturális Alap1J.0I/22.MF/1/1/1A/Nemzeti Kutatási és Technoló giai Hivatal20.NC/20.NC/1/0/15/Oktatási és Kulturális Minisztérium34.3I/2S.76/1/ -1/10/Országos Addiktológiai IntézetT.C9/15.8L/1/1/16/Országos Egészségfejleszté si Intézet1B.5C/1B.5C/1/0/12/Országos Gyógyszerészeti Intézet2E.F9/28.IR/1/-1/1J /Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség2M.AF/2M.AF/1/0/16/Országos Rá dió és Televízió Testület28.IR/2A.HL/1/1/1E/Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ1D.46/1F.3/1/1/P/Országos Választási Iroda1S.OI/1K.TC/1/-1/13/ÖM Turiszt ikai Szakállamtitkárság20.NC/N.FR00000001/1/-1/Q/Önkormányzati Minisztérium2Q.83 /2Q.83/1/0/J/Pénzügyminisztérium20.NC/1Q.PO/1/-1/15/Szociális és Munkaügyi Minis ztérium1O.R/28.IR/1/1/S/Agrárgazdasági Kutatóintézet24.L9/20.NC/2/-1/M/Agrármark eting Centrum1S.OI/1O.R/2/-1/1H/Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára2 2.MF/20.NC/2/-1/1I/Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont1B.5C/15.8L/2 /-1/13/Armcom Kommunikációtechnikai ZRt.7.P6/H.JETTTTTTTT/2/1/10/Arzenál Elektro mechanikai ZRt.D.LR/P.EKTTTTTTTT/2/1/1A/Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet F.KL/H.JETTTTTTTT/2/1/19/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal22.MF/28.IR/2/1/ Q/Budapesti Erdőgazdaság ZrtP.EKTTTTTTTT/P.EKTTTTTTTT/2/0/11/Büntetés-végrehajtá si SzervezetN.FR00000001/L.H3/2/-1/14/Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet1D.46/1D .46/2/0/19/CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt.J.I9/0/2/*.K/Debreceni Ítélőtá bla2C.GF/22.MF/2/-1/H/Diákhitel Központ1B.5C/1B.5C/2/0/7/Duna TV17.7F/1D.46/2/1/ 25/ECOSTAT Kormányzati Gazdasági- és Társadalomstratégiai Kutató Int1F.3/1J.0I/2 /1/10/Egészségbíztosítási Felügyelet15.8L/1O.R/2/1/1L/Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal22.MF/22.MF/2/0/1A/Egészségügyi Készletgazdálkodási Int ézetR.DF/1H.1O/2/1/1S/Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet 1H.1O/1D.46/2/-1/1F/Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet13.9R/1F.3/2/1/ O/Egyenlő Bánásmód Hatóság1F.3/1O.R/2/1/S/Erdészeti tudományos Intézet2E.F9/24.L 9/2/-1/1E/Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete9.O/L.H3/2/1/16/Foglalkozt atási és Szociális Hivatal1D.46/2A.HL/2/1/15/Földmérési és Távérzékelési Intézet 1K.TC/2C.GF/2/1/J/Fővárosi Ítélőtábla19.6I/1D.46/2/1/15/FVM Mezőgazdasági Gépesí tési Intéze22.MF/1K.TC/2/-1/O/Gazdasági Versenyhivatal2E.F9/2E.F9/2/0/G/Győri Ít élőtábla1M.S6/17.7F/2/-1/10/Hadtörténeti Intézet és Múzeum2I.CR/2A.HL/2/-1/15/Ha lászati és Öntözési Kutatóintézet20.NC/1J.0I/2/-1/14/Határőrség Országos Parancs noksága22.MF/0/2/*.S/Honvéd Egészségügyi KözpontD.LR/7.P6/2/-1/20/Honvédelmi Mi nisztérium Fejlesztési és Logisztikai ÜgynökségB.MO/H.JETTTTTTTT/2/1/1S/Honvédel mi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi ÜgynökségJ.I9/19.6I/2/1/1B/Igazságügyi Szakértői és Kutató IntézetekT.C9/22.MF/2/1/Q/Infrastrukúrális ÜgynökségT.C9/19. 6I/2/1/N/Kasznó Erdőgazdaság ZrtP.EKTTTTTTTT/13.9R/2/1/11/Kormányzati Ellenőrzés i Hivatal1M.S6/1Q.PO/2/1/1C/Kormányzati Frekvenciagazdálkodási HatóságP.EKTTTTTT TT/R.DF/2/1/M/Közbeszerzések Tanácsa1M.S6/1B.5C/2/-1/1E/Központi Élelmiszer-Tudo mányi Kutató Intézet1J.0I/1O.R/2/1/16/Központi Szolgáltatási Főigazgatóság1O.R/2 0.NC/2/1/C/KSH Könyvtár1J.0I/20.NC/2/1/15/KSH Népességtudományi Kutatóintézet15. 8L/1F.3/2/1/1G/Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet2A.HL/28.IR/2/-1/16 /Magyar Élelmiszer-biztonsági HivatalN.FR00000001/T.C9/2/1/M/Magyar Energia Hiva tal1H.1O/1J.0I/2/1/1F/Magyar Honvédség Összhaderőnemi ParancsnokságJ.I9/J.I9/2/0 /1B/Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal1D.46/1H.1O/2/1/19/Magyar Köztársas ág Információs HivatalaT.C9/N.FR00000001/2/-1/1F/Magyar Köztársaság Katonai Feld erítő Hivatala1K.TC/17.7F/2/-1/M/Magyar Külügyi Intézet1D.46/1Q.PO/2/1/11/Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt24.L9/1F.3/2/-1/S/Magyar Statisztikai TársaságR.DF/N.FR 00000001/2/-1/S/Magyar Szabványügyi TestületR.DF/11.B3/2/1/K/Magyar Televizió Zr t1D.46/1J.0I/2/1/1D/Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont2E.F9/15.8L/2/-1/ 1B/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal1K.TC/20.NC/2/1/16/Mezőgazdasági Sza kigazgatási Hivatal1K.TC/1Q.PO/2/1/1N/MH Honvéd Egészségügyi Központ Preventív igazgatóság1S.OI/1Q.PO/2/-1/1F/Mozgássérült Emberek Rehabilitációs KözpontjaF.KL /1M.S6/2/1/T/Műemlékek Nemzeti GondnokságaN.FR00000001/L.H3/2/-1/O/Nemzetbiztons ági HivatalP.EKTTTTTTTT/N.FR00000001/2/-1/M/Nemzetbiztonsági IrodaB.MO/L.H3/2/1/ 10/Nemzetbiztonsági SzakszolgálatR.DF/N.FR00000001/2/-1/S/Nemzeti Akkreditáló Te stület1D.46/1F.3/2/1/T/Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1F.3/1H.1O/2/1/12/Nemzeti Fo gyasztóvédelmi Hatóság1S.OI/24.L9/2/1/12/Nemzeti Földalapkezelő Szervezet5.QC/1F .3/2/1/Q/Nemzeti Hirközlési Hatóság1Q.PO/1S.OI/2/1/1O/Nemzeti Információs Infras truktúra Fejlesztési Intézet1D.46/17.7F/2/-1/R/Nemzeti Közlekedési Hatóság24.L9/ 11.B3/2/-1/1F/Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet1K.TC/1J.0I/2/-1/K/Ne mzeti Színház Zrt.13.9R/17.7F/2/1/1R/Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgál tatási Intézet20.NC/2E.F9/2/1/M/Oktatási Jogok BiztosaT.C9/J.I9/2/-1/25/Országos "Fredric Juliot Curie" Sugárbiológiai és SugáregészségügP.EKTTTTTTTT/J.I9/2/-1/ T/Országos Alapellátási Intézet17.7F/1B.5C/2/1/S/Országos Atomenergia Hivatal20. NC/2O.99/2/1/16/Országos Egészségbiztosítási Pénztár1F.3/1Q.PO/2/1/1J/Országos É lelmezés-és Táplálkozástudományi IntézeL.H3/L.H3/2/0/11/Országos Epidemiológiai KözpontP.EKTTTTTTTT/R.DF/2/1/16/Országos Gyermekegészségügyi Intézet1D.46/1D.46/ 2/0/1F/Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala1M.S6/1J.0I/2/-1/1B/Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságP.EKTTTTTTTT/N.FR00000001/2/-1/14/Országos Kémi ai Biztonsági Intézet1K.TC/1O.R/2/1/18/Országos Környezetegészségügyi Intézet1B. 5C/1H.1O/2/1/25/Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügye l26.K3/1F.3/2/-1/18/Országos Mentőszolgálat FőigazgatóságaL.H3/1D.46/2/1/12/Orsz ágos Meteorológiai Szolgálat1B.5C/1D.46/2/1/1Q/Országos Mezőgazdasági Könyvtár é s Dokumentációs Központ1H.1O/1D.46/2/-1/1B/Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgat óság22.MF/1Q.PO/2/-1/1N/Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő IntézetR.D F/N.FR00000001/2/-1/T/Országos Rendőr-Főkapitányság2A.HL/2G.E3/2/1/S/Országos Vé rellátó SzolgálatH.JETTTTTTTT/1H.1O/2/1/G/Pécsi Ítélőtábla1S.OI/1Q.PO/2/-1/19/Pé nzügyi Szervezetek Állami Felügyelete1S.OI/20.NC/2/1/11/Polgári Légiközlekedési HatóságL.H3/11.B3/2/1/12/Reménysugár Habilitációs Intézet19.6I/1F.3/2/1/18/Rendv édelmi Szervek Védelmi Szolgálata19.6I/1H.1O/2/1/1I/Repülőorvosi- Egészségvizsgá ló és Kutató IntézetD.LR/D.LR/2/0/I/Szegedi Itélőtábla1S.OI/1S.OI/2/0/17/Szociál politikai és Munkaügyi Intézet1F.3/24.L9/2/1/I/Tudományos Intézet0/0/2/*.L/Vakok Állami IntézeteJ.I9/H.JETTTTTTTT/2/-1/1E/Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsn oksága1S.OI/20.NC/2/1/F/Védelmi HivatalR.DF/19.6I/2/1/13/VERGA Veszprémi Erdőgaz daság ZRt.15.8L/15.8L/2/0/1M/Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intéze t15.8L/15.8L/2/0/1O/Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI19.6I/ 1F.3/2/1/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ