***ÁTLÁTHATÓ ÁLLAM KEZDEMÉNYEZÉS*** ***KIVELE_2010 PROJEKT*** ***Elemzes_2010_07_26*** ***Kutatásvezető: Tóth István János*** ***2010-es adatbazis beolvasasa por file-bol*** IMPORT FILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2010_adatbazis_100726.por'. DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. ***adatfelvevo kodja / neve*** comp x1=5. value label x1 5'Kis Judit'. fre var x1. ***azonosító létrehozása***. comp kod=$casenum. fre var kod. ***külföldi intézmények szűrése*** fre var y1. do if y1>100. compute x73=1. else. compute x73=2. end if. exe. var lab x73 'intézmények nemzetisége'. exe. val lab x73 1'külföldi' 2'magyar'. exe. fre x73. USE ALL. COMPUTE filter_$=(x73 = 2). VARIABLE LABEL filter_$ 'x73 = 2 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE . fre var y1. ***alapgyakoriságok*** fre x4 x6. fre v1a to v1d. fre v3a to v4a8. fre v4b1 to v4b8. fre v4c1 to v4c8. fre v51 to v56. fre v6 to v21. fre x73. ***adatfelvétel_ideje_változó_létrehozása_2010_07_26*** compute x2d_1=x2d*60. var lab x2d_1 'adatfelvétel kezdete órából perc'. exe. compute x71_1=x71*60. var lab x71_1 'adatfelvétel vége órából perc'. exe. compute x2d_2=x2d_1+x2e. var lab x2d_2 'adatfelvétel kezdete perc'. exe. compute x71_2=x71_1+x72. var lab x71_2 'adatfelvétel vége perc'. exe. compute x74=x71_2-x2d_2. var lab x74 'adatfelvétel időtartama'. exe. des x74. sort cases by y1. temp. sel if x74 <0. list var kod x2c x2d x2e x71 x72. if (kod = 31) x74=16. if (kod = 52) x74=52. if (kod = 137) x74=16. des x74. temp. sel if x74 < 5. list var kod x2c x2d x2e x71 x72 x74. graph /histogram=x74. ***átlagok bemutatása*** oneway x74 by x4 /stat=des. oneway x74 by x73 /stat=des. oneway v21 by x4 /stat=des. oneway v21 by x73 /stat=des. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE . fre var x4. recode x4 (1 thru 2=1) (3=2) into x4a. var lab x4a 'Intézmény kódja'. val lab x4a 1'minisztérium, országos hatáskörű szerv' 2 'háttérintézmény'. exe. fre var x4a. USE ALL. COMPUTE filter_$=(x73 = 2). VARIABLE LABEL filter_$ 'x73 = 2 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE . ctables /tables x6 [colpct] by x4a /categories variables=x6 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V1b + V1c + v1e_2 + V1d + $t000002 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v1b v1c v1e_2 by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V3a + V3b + V3c + V3d + V3e + $t000002 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V3a V3b V3c V3d V3e by x4a /stat=chisq. oneway x74 by x4a /stat=des. recode V4a1 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a1a. variable labels v4a1a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető neve?'. value labels v4a1a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a2 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a2a. variable labels V4a2a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető beosztása?'. value labels V4a2a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a3 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a3a. variable labels V4a3a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető szervezeti egysége?'. value labels V4a3a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a4 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a4a. variable labels V4a4a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető fő feladata?'. value labels V4a4a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a5 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a5a. variable labels V4a5a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető e-mail címe?'. value labels V4a5a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a6 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a6a . variable labels V4a6a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető telefonszáma?'. value labels V4a6a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a7 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a7a. variable labels V4a7a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető fax száma?'. value labels V4a7a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4a8 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4a8a. variable labels V4a8a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezető önéletrajza?'. value labels V4a8a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b1 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b1a. variable labels v4b1a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség neve?'. value labels v4b1a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b2 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b2a. variable labels V4b2a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség beosztása?'. value labels V4b2a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b3 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b3a. variable labels V4b3a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség szervezeti egysége?'. value labels V4b3a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b4 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b4a. variable labels V4b4a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség fő feladata?'. value labels V4b4a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b5 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b5a. variable labels V4b5a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség e-mail címe?'. value labels V4b5a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b6 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b6a . variable labels V4b6a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség telefonszáma?'. value labels V4b6a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b7 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b7a. variable labels V4b7a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség fax száma?'. value labels V4b7a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4b8 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4b8a. variable labels V4b8a 'Megtalálható-e a honlapon a felső vezetőség vezetőség önéletrajza?'. value labels V4b8a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c1 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c1a. variable labels v4c1a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség neve?'. value labels v4c1a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c2 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c2a. variable labels V4c2a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség beosztása?'. value labels V4c2a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c3 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c3a. variable labels V4c3a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség szervezeti egysége?'. value labels V4c3a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c4 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c4a. variable labels V4c4a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség fő feladata?'. value labels V4c4a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c5 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c5a. variable labels V4c5a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség e-mail címe?'. value labels V4c5a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c6 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c6a . variable labels V4c6a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség telefonszáma?'. value labels V4c6a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c7 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c7a. variable labels V4c7a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség fax száma?'. value labels V4c7a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. recode V4c8 (1 thru 2=1) (else =copy) into V4c8a. variable labels V4c8a 'Megtalálható-e a honlapon a közép vezetőség önéletrajza?'. value labels V4c8a 0'nem' 1'megtalálható'. exe. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4a1a + V4a2a + V4a4a + V4a5a + V4a6a + V4a7a + V4a8a + $t000002 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ) count( x4a( F5.0 )). * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4b1a + V4b2a + V4b3a + V4b5a + V4b6a + V4b7a + V4b8a + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ) count( x4a( F5.0 )). * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4c1a + V4c2a + V4c3a + V4c5a + V4c6a + V4c7a + V4c8a + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ) count( x4a( F5.0 )). ***feldolgozás_összevonás_2010_07_26*** recode v6a ( 1 thru 2 =1) (0=0) (Missing=9) into v6aa. var lab v6aa 'Szerepel-e az ábrán a felsővezetők névsora?'. val lab v6aa 0'nem' 1'igen'. missing value v6aa (9). exe. recode v6b ( 1 thru 2 =1) (0=0) (Missing=9)into v6ba. var lab v6ba 'Szerepel-e az ábrán a középvezetők névsora?'. val lab v6ba 0'nem' 1'igen'. missing value v6ba (9). exe. recode v13d1 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d1a. var lab v13d1a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A szerződés megnevezése'. val lab v13d1a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13d2 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d2a. var lab v13d2a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A szerződés tárgya'. val lab v13d2a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13d3 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d3a. var lab v13d3a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A szerződő felek megnevezése'. val lab v13d3a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13d4 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d4a. var lab v13d4a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A szerződések összege'. val lab v13d4a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13d5 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d5a. var lab v13d5a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A szerződéskötés időpontja'. val lab v13d5a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13d6 (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13d6a. var lab v13d6a 'A szerződésre vonatkozóan megtalálható-e? A teljesítés dátuma'. val lab v13d6a 0'nem' 1'igen'. exe. missing value v13d1a to v13d6a (9). recode v13e2a (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13e2aa. var lab v13e2aa 'A következő adatok közül mely található meg a honlapon?-Együttműködés tárgya, megnevezése'. val lab v13e2aa 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13e2b (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13e2ba. var lab v13e2ba 'A következő adatok közül mely található meg a honlapon?-Együttműködő felek megnevezése'. val lab v13e2ba 0'nem' 1'igen'. exe. recode v13e2c (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v13e2ca. var lab v13e2ca 'A következő adatok közül mely található meg a honlapon?-Együttműködési megállapodás aláírásának dátuma'. val lab v13e2ca 0'nem' 1'igen'. exe. missing value v13e2aa to v13e2ca (9). variable level v4a1a to v13e2ca(nominal). variable level v4a1a to v4c8a(nominal). ctables /tables v2 [colpct] by x4a /categories variables=v2 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4a1a + V4a2a +v4a3a + V4a4a + V4a5a + V4a6a + V4a7a + V4a8a + $t000002 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V4a1a V4a2a V4a4a V4a5a V4a6a V4a7a V4a8a by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4b1a + V4b2a + V4b3a + V4b4a + V4b5a + V4b6a + V4b7a + V4b8a + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V4b1a V4b2a V4b3a V4b4a V4b5a V4b6a V4b7a V4b8a by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4c1a + V4c2a + V4c3a + V4c4a + V4c5a + V4c6a + V4c7a + V4c8a + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V4c1a V4c2a V4c3a V4c4a V4c5a V4c6a V4c7a V4c8a by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V51 + V52 + V53 + V54 + V55 + V56 + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V51 V52 V53 V54 V55 V56 by x4a /stat=chisq. recode v51 (0=0) (1 thru 2=1)into v51a. var lab v51a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető neve?'. val lab v51a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v52 (0=0) (1 thru 2=1)into v52a. var lab v52a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető feladatköre?'. val lab v52a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v53 (0=0) (1 thru 2=1)into v53a. var lab v53a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető e-mail címe?'. val lab v53a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v54 (0=0) (1 thru 2=1)into v54a. var lab v54a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető telefonszáma?'. val lab v54a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v55 (0=0) (1 thru 2=1)into v55a. var lab v55a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető fax száma?'. val lab v55a 0'nem' 1'igen'. exe. recode v56 (0=0) (1 thru 2=1)into v56a. var lab v56a 'Megtalálható-e a honlapon az egyes területeken dolgozó ügyvezető ügyfélfogadási ideje?'. val lab v56a 0'nem' 1'igen'. exe. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V51a + V52a + V53a + V54a + V55a + V56a + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro V51a V52a V53a V54a V55a V56a by x4a /stat=chisq. ctables /tables v6 [colpct] by x4a /categories variables=v6 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v6aa + v6ba + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v6aa v6ba by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v7 + v8 + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v7 v8 by x4a /stat=chisq. ctables /tables v9 [colpct] by x4a /categories variables=v9 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. ***tevékenységre és működésre vonatkozó adatok*** * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v10a + v10b + v10c + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v10a v10b v10c by x4a /stat=chisq. ctables /tables v11 [colpct] by x4a /categories variables=v11 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. ctables /tables v13 [colpct] by x4a /categories variables=v13 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. ctables /tables v13c [colpct] by x4a /categories variables=v13c x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v13d1a + v13d2a + v13d3a + v13d4a + v13d5a + v13d6a + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v13d1a v13d2a v13d3a v13d4a v13d5a v13d6a by x4a /stat=chisq. ctables /tables v13e [colpct] by x4a /categories variables=v13e x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v13e2aa + v13e2ba + v13e2ca + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v13e2aa v13e2ba v13e2ca by x4a /stat=chisq. ***gazdálkodási adatok*** ctables /tables v14 [colpct] by x4a /categories variables=v14 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v14a + v14b + v14c + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v14a v14b v14c by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v15 + v16 + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v15 v16 by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v17a + v17b + v17c + v17d + v17e + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v17a v17b v17c v17d v17e by x4a /stat=chisq. ctables /tables v18 [colpct] by x4a /categories variables=v18 x4a total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v18a1 + v18b1 + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v18a1 v18b1 by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v19a1 + v19a2 + v19a3 + v19a4 +v19a5 + v19a6 + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v19a1 v19a2 v19a3 v19a4 v19a5 v19a6 by x4a /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v19b1 + v19b2 + v19b3 + v19b4 +v19b5 + v19b6 + $t000004 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v19b1 v19b2 v19b3 v19b4 v19b5 v19b6 by x4a /stat=chisq. recode v14a (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v14aa. var lab v14aa 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -éves adatok'. val lab v14aa 0'nem' 1'igen'. exe. recode v14b (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v14ba. var lab v14ba 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -idősorok'. val lab v14ba 0'nem' 1'igen'. exe. recode v14c (0=0) (1 thru 2=1) (Missing=9)into v14ca. var lab v14ca 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -több területre vonatkozó adatok'. val lab v14ca 0'nem' 1'igen'. exe. missing value v14aa to v14ca (9). * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v14aa + v14ba + v14ca + $t000003 BY x4a + $t000001 /STATISTICS cpct( x4a( PCT5.1 ) 'Col %':x4a ). cro v14aa v14ba v14ca by x4a /stat=chisq. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE . ***külföldi_vs_magyar_minisztériumok*** USE ALL. COMPUTE filter_$=(X4 = 1). VARIABLE LABEL filter_$ 'X4 = 1 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE . fre x4. recode x75 (2 thru 3=1) (else=0)into x75a. var lab x75a 'angol anyanyelvű minisztériumok'. val lab x75a 0'nem angol' 1'angol'. exe. recode x75 (1=1) (else=0)into x75b. var lab x75b 'német anyanyelvű minisztériumok'. val lab x75b 0'nem német' 1'német'. exe. temporary. select if x75a=0. ctables /tables v1b [count, count] by x73 /categories variables= v1b x73 total=yes /sigtest type=chisquare. temporary. select if x75b=0. ctables /tables v1c [count, count] by x73 /categories variables= v1c x73 total=yes /sigtest type=chisquare. ctables /tables v1e_2 [count, count] by x73 /categories variables= v1e_2 x73 total=yes /sigtest type=chisquare. ctables /tables v1e_3 [count] by x73 /categories variables= v1e_3 x73 total=yes /sigtest type=chisquare. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4a1a + V4a2a + V4a4a + V4a5a + V4a6a + V4a7a + V4a8a + $t000002 BY x73 + $t000001. cro V4a1a V4a2a V4a4a V4a5a V4a6a V4a7a V4a8a by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000003 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4b1a + V4b2a + V4b3a + V4b5a + V4b6a + V4b7a + V4b8a + $t000003 BY x73 + $t000001. cro V4b1a V4b2a V4b3a V4b4a V4b5a V4b6a V4b7a V4b8a by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=V4c1a + V4c2a + V4c3a + V4c5a + V4c6a + V4c7a + V4c8a + $t000004 BY x73 + $t000001. cro V4c1a V4c2a V4c3a V4c4a V4c5a V4c6a V4c7a V4c8a by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v6aa + v6ba + $t000004 BY x73 + $t000001. cro v6aa v6ba by x73 /stat=chisq. recode v14a (1 thru 2=1) (0=0) into v14aa. var lab v14aa 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -éves adatok'. val lab v14aa 0'nem' 1'igen'. exe. recode v14b (1 thru 2=1) (0=0) into v14ba. var lab v14ba 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -idősorok'. val lab v14ba 0'nem' 1'igen'. exe. recode v14a (1 thru 2=1) (0=0) into v14ca. var lab v14ca 'A következő adatok megtalálhatóak-e a működési statisztikák között? -több területre vonatkozó adatok'. val lab v14ca 0'nem' 1'igen'. exe. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000004 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v14aa + v14ba + v14ca + $t000004 BY x73 + $t000001. cro v10a v10b v10c by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000002 "Total" $t000001 "Total" /TABLE=v51a + v52a + v53a + v54a + v55a + v56a + $t000002 BY x73 + $t000001. cro v51a v52a v53a v54a v55a v56a by x73 /stat=chisq. ctables /tables v2 [count] + v6 [count] + v11 [count] + v14 [count] by x73 /categories variables=v2 v6 v11 v14 x73 total=yes /sigtest type=chisquare. oneway x74 by x73 /stat=des. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000001 "Total" /TABLE=V19a1 + V19a2 + V19a3 + V19a4 + V19a5 + V19a6 BY x73 + $t000001. cro V19a1 V19a2 V19a3 V19a4 V19a5 V19a6 by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000001 "Total" /TABLE=V19b1 + V19b2 + V19b3 + V19b4 + V19b5 + V19b6 BY x73 + $t000001. cro V19b1 V19b2 V19b3 V19b4 V19b5 V19b6 by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000001 "Total" /TABLE=V18a1 + V18b1 BY x73 + $t000001. /STATISTICS count( x73( PCT5.1 ) 'Col %':x73 ). cro V18a1 V18b1 by x73 /stat=chisq. * General Tables. TABLES /FORMAT BLANK MISSING('.') /GBASE=CASES /FTOTAL= $t000001 "Total" /TABLE=V15 + V16 BY x73 + $t000001. cro V15 V16 by x73 /stat=chisq. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE . ***JOGKÖVETŐ MAGATARTÁS ÉS ELÉRHETŐSÉG INDEXE*** **toth_istvan_janos_2010_07_26** USE ALL. COMPUTE filter_$=(x73 = 2). VARIABLE LABEL filter_$ 'x73 = 2 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE . ***AZ INDEXEK LÉTREHOZÁSA*** count elind=v3a v3b v3c v3d v3e v4a1a v4a2a v4a4a v4a5a v4a6a v4a7a v4a8a v4b1a v4b2a v4b3a v4b4a v4b5a v4b6a v4b7a v4b8a v4c1a v4c2a v4c3a v4c4a v4c5a v4c6a v4c7a v4c8a v51a v52a v53a v54a v55a v56a (1). var lab elind 'elérhetőségi index max 34 pont'. exe. fre elind. count ind2=v6 v6aa v6ba v9 v10a v10b v10c v11 v12 v13 v13e v14 v15 v16 v17d v17e v18 (1). var lab ind2 'átláthatósági index max 17 pont'. exe. fre ind2. compute jind=elind+ ind2. var lab jind 'jogkövető magatartás index max 51 pont '. exe. fre jind. compute jind2=jind/51. exe. fre jind2. compute jind3=jind2*100. var lab jind3 'ETI - Elektronikus Törvénytisztelet Indexe'. exe. fre jind3. examine jind3. t-test /variable=jind3 /groups= x4a (1 2). oneway jind3 by x4a /stat=des. sort cases by x4a. split file separate by x4a. fre jind3. summarize jind3 /cells= mean stddv median min max. SAVE OUTFILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2010_adatbazis_100726_1338.sav' /COMPRESSED. ***azonosító létrehozása újból -- ezt technikai okokból törölnöm kellett, hogy a file a 2009-es file-lal összehasonlítható legyen***. comp kod=$casenum. fre var kod. ***a két adatbázis egyesítése**** comp ev=2010. comp kod=10000+kod. fre var kod. SAVE OUTFILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2010_adatbazis_100726_1348.sav' /COMPRESSED. GET FILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2009_adatbazis_090522.sav'. comp kod=$casenum. fre var kod. comp ev=2009. comp kod=9000+kod. fre var kod. SAVE OUTFILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2009_adatbazis_100726_1352.sav' /COMPRESSED. ADD FILES FILE= 'D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2009_adatbazis_100726_1352.sav' FILE= 'D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_2010_adatbazis_100726_1348.sav' . FRE VAR EV. SAVE OUTFILE='D:\aaa\123\masok\kivele\2010\data\atlathato_allam_kivele_0910_adatbazis_100726_1818.sav' /COMPRESSED. FRE VAR X73. COMP MAGYAR=1. IF (X73= 1) MAGYAR=0. FRE VAR MAGYAR. comp orszag=1. if (x73 = 1) orszag=0. value label orszag 1 'Magyarország' 0 'külföld'. fre var orszag. FILTER BY MAGYAR. MEANS TABLES jind3 BY magyar. FILTER OFF. TEMP. SEL IF (MAGYAR = 0). MEANS TABLES jind3 BY EV. temp. sel if (magyar =0). GRAPH /BAR(SIMPLE)=MEAN(jind3) BY ev. GRAPH /BAR(GROUPED)=MEAN(jind3) BY ev BY orszag. fre var x4a. comp miniszterium=0. if (magyar = 0) miniszterium=1. if (kod = 9002) miniszterium=1. if (kod = 9004) miniszterium=1. if (kod = 9008) miniszterium=1. if (kod = 9010) miniszterium=1. if (kod = 9013) miniszterium=1. if (kod = 9014) miniszterium=1. if (kod = 9015) miniszterium=1. if (kod = 9016) miniszterium=1. if (kod = 9017) miniszterium=1. if (kod = 9025) miniszterium=1. if (kod = 9026) miniszterium=1. if (kod = 9027) miniszterium=1. if (kod = 9028) miniszterium=1. if (kod = 10009) miniszterium=1. if (kod = 10010) miniszterium=1. if (kod = 10012) miniszterium=1. if (kod = 10013) miniszterium=1. if (kod = 10015) miniszterium=1. if (kod = 10016) miniszterium=1. if (kod = 10017) miniszterium=1. if (kod = 10018) miniszterium=1. if (kod = 10019) miniszterium=1. if (kod = 10021) miniszterium=1. if (kod = 10045) miniszterium=1. if (kod = 10082) miniszterium=1. if (kod = 10125) miniszterium=1. fre var miniszterium. temp. sel if (miniszterium=1). GRAPH /BAR(GROUPED)=MEAN(jind3) BY ev BY orszag. fre var orszag. filter by orszag. means tables jind3 by ev/cells min max mean median stddev count. GRAPH /HISTOGRAM=jind3 /PANEL ROWVAR=ev ROWOP=CROSS. fre var x4a. means tables jind3 by x4a by ev/cells min max mean median stddev count. fre var x4a. ****elemzés*** variable labels ev 'Év'. crosstabs tables ev by x6 / cells cout row. crosstabs tables ev by V2 V3a V3b V3c V3d V3e V4a1 V4a2 V4a3 V4a4 V4a5 V4a6 / cells cout row. crosstabs tables ev by V4a1a V4a2a V4a3a V4a4a V4a5a V4a6a v4a7a v4a8a / cells cout row. crosstabs tables ev by V4b1a V4b2a V4b3a V4b4a V4b5a V4b6a v4b7a v4b8a / cells cout row. crosstabs tables ev by V4b1 V4b2 V4b3 V4b4 V4b5 V4b6 v4b7 v4b8 / cells cout row. crosstabs tables ev by V51a V52a V53a V54a V55a V56a / cells cout row. crosstabs tables ev by V51 V52 V53 V54 V55 V56 / cells cout row. fre var V6 V6a V6b. if (v6 =0) v6a=9. if (v6 =0) v6b=9. missing value v6a v6b (9). crosstabs tables ev by V6 V6a V6b /cells cout row. crosstabs tables ev by V7 V8 V9 /cells cout row. if (v9=0) v9a=999. missing value v9a (999). means tables v9a by ev. fre var v9a. crosstabs tables ev by V10a V10b V10c/cells cout row. crosstabs tables ev by V11 V12 V13/cells cout row. missing value v12a v13b (0). crosstabs tables ev by V12a /cells cout row. GRAPH /HISTOGRAM=V12a /PANEL ROWVAR=ev ROWOP=CROSS. crosstabs tables ev by V13b /cells cout row. GRAPH /HISTOGRAM=V13b /PANEL ROWVAR=ev ROWOP=CROSS. crosstabs tables ev by V13c /cells cout row. fre var v13. if (v13 = 0) v13d1 =9. if (v13 = 0) v13d2 =9. if (v13 = 0) v13d3 =9. if (v13 = 0) v13d4 =9. if (v13 = 0) v13d5 =9. if (v13 = 0) v13d6 =9. missing value v13d1 v13d2 v13d3 v13d4 v13d5 v13d6 (9). crosstabs tables ev by V13d1 V13d2 V13d3 V13d4 V13d5 V13d6 /cells cout row. crosstabs tables ev by V14 v15 v16 /cells cout row. crosstabs tables ev by V17a V17b V17c V17d V17e/cells cout row. crosstabs tables ev by V18 v20/cells cout row. missing value v18a3 (0). crosstabs tables ev by V18a3 V19a1 V19a2 V19a3 V19a4 V19a5 V19a6 V19b1 V19b2 V19b3 V19b4 V19b5 V19b6/cells cout row. GRAPH /HISTOGRAM=V18a3 /PANEL ROWVAR=ev ROWOP=CROSS. means tables jind3 BY x4a by ev /cells min max mean median stddev. fre var x4a. temp. sel if (x4a =2). GRAPH /HISTOGRAM=jind3 /PANEL ROWVAR=ev ROWOP=CROSS. temp. sel if (x4a =1 and ev =2009). means tables jind3 by X3. missing value jind3 (0). fre var jind3. temp. sel if (x4a =2 and ev =2009). means tables jind3 by X3. fre var x4 x4a. ***ez itt egy új system file, amelyet excelből hoztam létre*** GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=eti09 WITH eti10 /MISSING=LISTWISE. comp inttipus=1. fre var inttipus. missing value eti09 eti10 (0). value label inttipus 1 'minisztérium, országos határkörű int.' 2 'háttérintézmény'. GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=eti09 WITH eti10 BY inttipus /MISSING=LISTWISE. eti0910=9. if (eti09 lt eti10) eti0910=1. if (eti09 = eti10) eti0910=0. if (eti09 gt eti10) eti0910=-1. missing value eti0910 (9). value label eti0910 1 'javult' 0 'nem változott' -1 'romlott'. crosstabs tables inttipus by eti0910 /cells count row. ****vége: 2010 július 29. 22:39****